top of page

PERSONVERNERKLÆRING

Vi i Norsk Flid Husfliden er opptatt av å ivareta personvernet til våre brukere, leverandører, partnere og deres ansatte. I dette dokumentet gir vi en orientering om når, hvorfor og hvordan vi behandler personopplysninger vi får tilgang til som ledd i vårt arbeid

INNLEDNING – OM DE GENERELLE VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTEDET

Innholdet på vårt nettsted er kun en oversikt over hvilke produkter og tjenester Norsk Flid Husfliden tilbyr, samt øvrig aktuell informasjon. Vi forsøker til enhver tid å sikre at all informasjon som presenteres på våre nettsider er korrekt, men feil kan forekomme og vi påtar oss ikke noe ansvar for eventuelle tap som følge av informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig.

Lenker til eksterne nettsider er kun opprettet for å gjøre relevant informasjon tilgjengelig for våre brukere. Norsk Flid Husfliden er ikke ansvarlig for innholdet på nettsider der det fremgår at informasjonen tilbys av tredjepart eller annen informasjon som presenteres på, eller via, slike nettsider.

Alt innhold på våre nettsider er opphavsrettslig beskyttet. Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som får følge av åndsverksloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt uten skriftlig samtykke.

Tvister som skulle oppstå som følge av bruk av Norsk Flid Husflidens nettsider, reguleres i samsvar med norsk rett og er underlagt norsk verneting.

1. HVEM ER VI?

Norsk Flid Husfliden-kjeden består at kjedekontor (Norsk Flid Husfliden AS), nettbutikk (Norsk Flid Nettbutikk AS) og 28 butikker. Flere opplysninger og oversikt over våre butikker finner du her: https://www.norskflid.no/butikker/

Med mindre annet fremgår uttrykkelig i tilknytning til bruk av enkelte skjema eller tjenester er brukernes personopplysninger samlet inn og behandlet av enten kjedekontoret til Norsk Flid Husfliden, den enkelte butikk eller av selskapet som driver nettbutikken (Norsk Flid Nettbutikk AS).

2. HVORFOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysningene vi får tilgang til vil primært bli benyttet til å kommunisere med deg og til administrasjon av henvendelser, utsendelse av nyhetsbrev eller ordrebehandling i vår nettbutikk. Informasjon om din bruk av våre produkter og tjenester kan også benyttes i vårt arbeid med produktforbedring og tjenesteforbedring/service og til statistikker forbundet med dette.

3. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

I sin alminnelighet vil vi bare behandle personopplysninger om deg som er nødvendige for å administrere utsendelse av nyhetsbrev, for å kunne oppfylle de forpliktelser vi har påtatt oss i skjemaer eller til å behandle bestillinger i vår nettbutikk.

Personopplysningene vil typisk omfatte navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Vi behandler i utgangspunktet ingen sensitive personopplysninger om våre brukere.

4. HVORDAN SAMLER VI INN DINE PERSONOPPLYSNINGER? 

Kilden til opplysningene vi har om våre brukere vil normalt være brukeren selv ved at bruker selv gir opplysninger ved registrering på nettet.

5. HVORDAN BRUKER VI HENVENDELSER OG INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)?

 Vi vil kunne sende forskjellige typer henvendelser til deg inntil 3 år etter din siste kontakt med oss, med mindre annen kontakt tilsier at kontakten kan anses for å bestå eller avvikles.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din når du besøker vår nettside. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid, samt huske din innlogging.
Vi legger informasjonskapsler på nettsiden vår (såkalt «førsteparts-cookies»).

Vi bruker:

  • Funksjonelle informasjonskapsler som hjelper å gjenkjenne deg når du vender tilbake til nettsiden vår og huske preferansene dine, for eksempel dine språkinnstillinger eller produkter som er langt i handelkurven.

  • Analytiske informasjonskapsler som hjelper å telle antall besøkende og hvordan nettsiden vår brukes.

  • Informasjonskapsler knyttet til markedsføring av våre produkter og tjenester.

Dersom du ikke ønsker å godta nødvendige, funksjonelle eller analytiske informasjonskapsler, kan du selv justere dine personverninnstillinger som beskrevet på denne siden: Slik administrerer du bruken av informasjonskapsler.

6. HVA ER DET RETTSLIGE GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi vil innhente samtykke fra deg til behandlingen av personopplysninger. Informasjon om hva du samtykker til vil fremkomme utvetydig der personopplysningene gis.

7. HVEM HAR TILGANG TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER HOS OSS?

Vi vil begrense tilgangen til personopplysningene om deg til de personer i Norsk Flid Husfliden som har behov for slik tilgang ut fra de formål som er nevnt under punkt 1 ovenfor. Vi kan også dele disse opplysningene med våre tilknyttede butikker, underleverandører og andre samarbeidspartnere, se også punkt 8 og ved særskilt behov også våre rådgivere, revisorer, advokater, IT-konsulenter og andre. Vi vil i slike tilfeller påse at alle opplysninger blir behandlet fullt ut i samsvar med formålet og at våre leverandører påtar seg ansvar for å ivareta informasjonssikkerhet i samsvar med de krav og regler som til enhver tid gjelder.

8. HVEM UTLEVERER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER TIL?

Vi vil kunne benytte leverandører (underleverandører) som bistår oss med behandling av personopplysninger. Dette vil typisk være leverandører av lagringstjenester og kommunikasjonsløsninger som inngår i våre leverandørsystemer. Dette skjer kun hvor det er nødvendig for at du skal få tilgang til den aktuelle tjenesten. Samtykke til slik deling vil i så fall bli innhentet i forbindelse med kjøp/bruk av den aktuelle tjenesten/produktet. I tillegg vil dine personopplysninger kunne deles med våre butikker dersom butikken skal følge opp en henvendelse fra deg. Personopplysninger vil for øvrig ikke bli delt med andre.

9. HVORDAN OG HVOR LENGE LAGRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysninger oppbevares så lenge det er behov for de ut fra formålet med behandlingen, og skal deretter slettes. Personopplysninger vi samler inn i forbindelse med bruk av våre tjenester, lagres elektronisk med datasikkerhet i lokale IT-systemer.

Du kan når som helst be oss om å slette opplysninger knyttet til deg, med mindre det er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid (f.eks. rettskrav, regnskapslov mv.).

10. HVILKE INFORMASJONSKRAV HAR DU?

Du skal informeres om behandlingen av personopplysninger som vedrører deg. Dette skrivet er derfor tilgjengelig på vår nettside, og viser med innlagt lenke til de sidene der du kan registrere opplysninger om seg selv. For brukere som er i kontakt med oss på annen måte, skal det gjøres oppmerksom at denne informasjonen er tilgjengelig når opplysningene samles inn.

Som registrerte har du rett til:

  • å få innsyn i de personopplysningene som vi behandler om deg

  • å kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes

  • å protestere mot behandlingen fra direkte markedsføring, samt vite om eventuell profilering

  • å trekke tilbake eventuelle samtykker til å behandle de personopplysningene du har gitt oss

  • å motta de personopplysningene om deg selv som du har gitt oss og overføre dem til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet)

  • å kontakte oss hvis du har innspill eller spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger

  • å klage til Datatilsynet direkte dersom du anser at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med gjeldende lovverk

11. HVORDAN SIKRER VI BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende lovverk. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler. Nærmere opplysninger om disse risikovurderingene og sikkerhetstiltakene kan fås ved henvendelse til oss.

12. HVORDAN KAN DU KONTAKTE OSS?

Brukere som har spørsmål eller krav forbundet med vår behandling av personopplysninger, kan kontakte oss:

Norsk Flid Husfliden
Storgata 47
2609 Lillehammer
E-post: post@norskflid.no

13. HANDEL I VÅR NETTBUTIKK

For informasjon om våre vilkår og salgsbetingelser i nettbutikken, eller for kontaktinformasjon til nettbutikken så finner du dette på denne siden:

https://www.norskflid.no/ressurser/kontakt-nettbutikk-og-salgsbetingelser/

bottom of page